Kristýna Sedláková - Kiki

Je jedním z dětí, které „vyrostlo“ na našich táborech a dnes plně a beze zbytku předává to, co se za ta léta nejen ve ŠPUNTÍKU naučila. Pracuje jako programová instruktorka na školách v přírodě, jako oddílová vedoucí na táborech, vede některé vlastní akce a je autorkou a spoluautorkou několika celotáborových her. Vzhledem ke své zálibě v šifrování se stará o tvorbu oblíbených táborových "šifrovaček".

Mimo CK ŠPUNTÍK pracuje jako učitelka na ZUŠ v Blansku a vedla pro děti kroužek první pomoci v Boskovicích.

Koníčky a záliby: leze ráda po skalách, výletuje (nejen) po horách, nadšeně se účastní šifrovacích her, čímž se v obměněné variantě vrací do svých táborových let, hraje výborně a ráda na klavír a další rozličné nástroje.

Má pedagogické minimum, které získala v rámci studia na konzervatoři, titul BcA v oboru klavír z pražské AMU a titul Mgr. z oboru Španělský jazyk a literatura na FF MU. V současnosti studuje klavír na JAMU v Brně a pracuje jako učitelka klavíru a korepetitorka na ZUŠ v Blansku. A ano, i přes to stíhá jezdit na tábory, šifrovat, lézt po skalách, péct, hrát divadlo, koncertovat, zpívat se sborem a asi ještě milion dalších aktivit.

 
Vyhledávání
Google+

Facebook