Ve Špuntíku působí téměř od jeho začátku. Začínala jako oddílová vedoucí na táboře a dnes má za sebou už řadu dětských táborů, na kterých zastává pozici nejhodnější a  nejmilejší zdravotnice. Neúnavně pečuje o zdraví nejen tělesné, ale i duševní všech účastníků. Je maminkou Matěje a Marka.

Mimo Špuntík vedla cvičení rodičů s dětmi pod DDM v Lubech, kde bydlí a kde také již osm let organizuje každoročně pohádkový les pro děti.

Koníčky a záliby: má ráda les, hudbu, knihy a dobré lidi, ráda si hraje a k životu potřebuje alespoň určitou dávku dobrodružství.

Absolvovala střední zdravotní školu v oboru dětská sestra, má kurzy první pomoci a v současné době pracuje jako sociální pracovník u o.s. Rytmus.

 

 
Vyhledávání
Google+

Facebook