Celoročně jsme pro Vás schopni uspořádat firemní akce různého druhu. Vzhledem k našim mnohaletým zkušenostem Vám můžeme nabídnout nejrůznější jednodenní i pobytové akce, jako jsou například:

Pokud byste pro své zaměstnance chtěli něco speciálního, můžeme pro Vás připravit program táborového ražení, který nazýváme „Teamspirit“, složený z her a aktivit, při nichž si Vaši zaměstnanci vyzkouší spoléhat se jeden na druhého, zjistí, jak je důležitá dobrá komunikace a spolupráce a získají společně intenzivní zážitky z mimopracovního prostředí, které jim umožní vzájemně se poznat i po jiné stránce, než jak se mají možnost poznat v rámci pracoviště, což může pomoci ke zlepšení vztahů na pracovišti.

Konkrétní podobu akce s Vámi rádi domluvíme na základě Vašich požadavků.

Těšíme se na spolupráci! ☺

Branný závod

Ačkoliv název branný závod může znít jako něco velmi náročného a ne příliš zábavného, zdaleka to nemusí být pravda. My ve ŠPUNTÍKU si branný závod představujeme jako běh přírodou (délka a náročnost trasy libovolná) s různými stanovišti, na kterých závodníci plní různé úkoly. Ty mohou být nastavené jako fyzicky náročné činnosti nebo i jako zábavné zastávky.

Závod lze připravit pro děti, pro dvojice rodič + dítě nebo jen pro dospělé.

Šifrovací hry v terénu

Jde o několikahodinovou akci, která má buď jedno centrální stanoviště a tým se paprskovitě vydává na různá místa v bližším či vzdáleném okolí, podle toho, kam je posílají šifry, nebo se může jednat o projití určité trasy, přičemž šifra na každém stanovišti odkazuje na další stanoviště, na kterém tým nalezne další šifru.

Pohádkový les

Tím, že se naše cestovní kancelář specializuje na akce pro děti a pro rodiny s dětmi, máme celou řadu krásných kostýmů, ve kterých můžeme nabídnout hned několik tematicky zaměřených pohádkových lesů. Můžete se s námi vydat klasicky do pohádky, kde děti potkají, princeznu, ježibabu, vodníka, vílu, čerta nebo Kašpárka. Můžeme vás zavést na Voňavou louku mezi broučky, kde se kromě Ferdy Mravence a nafoukané Berušky mohu děti seznámit také s panem Cvrčkem, Včelou, Škvorem nebo třeba s broukem Pytlíkem. Sám Večerníček Vás může vzít do svého večerníčkovského světa – za Křemílkem a Vochomůrkou, Rumcajsem a Mankou, Pejskem a Kočičkou nebo třeba za Makovou panenkou a motýlem Emanuelem. Vydat se s námi můžete i mezi lesní strašidla – zkrátka, známe cesty do mnoha pohádkových lesů a rádi vás vezmeme s sebou ☺

Jednodenní a pobytové akce pro rodiče s dětmi

V případě jednodenních i vícedenních akcí je program postaven tak, aby vyžadoval účast jak dětí, tak rodičů. Pracujeme s prvkem jejich vzájemné spolupráce, rodiče a děti se tak podílí společně na plnění úkolů, čímž si vytváří společný zážitek, který mohou sdílet ještě dlouho po skončení akce. Opět je možno vymyslet několik verzí programu, podle věku dětí – od pohádkového programu až po dobrodružné, fyzicky náročnější aktivity pro rodiny se staršími dětmi.

V zimním období jsme schopni zajistit také pobyt s výukou lyžování pro děti i dospělé, pro začátečníky i pokročilé.

Family day

Pro Vaši firmu jsme schopni zajistit Family day, dle Vašeho přání. Můžeme Vám nabídnout program pouze pro děti, aby se rodiče mohli v klidu bavit a relaxovat, nebo zvlášť pro děti a zvlášť pro dospělé nebo program dohromady pro rodiče i děti, aby si rodiny z Vašeho Family day odnesly společné zážitky. Program můžeme přizpůsobit podle prostředí, ročního období, věku dětí a Vašeho přání. V rámci Family day se mohou také odehrát tyto oblíbené akce:

Olympiáda

Pro děti (i pro dospělé) jsme schopni připravit sportovní den složený z různých disciplín, ve kterých budou moci poměřit své síly. 

Zábavný jarmark

Jarmark je kratší akce, při běžném rozsahu tak na 2 hodiny. Pro děti je připraven obchod s různými zajímavými předměty (hračky, sladkosti..) a děti si mohou tyto věci kupovat za speciální peníze, které si vydělají plněním drobných disciplín v okolí obchodu.

Karneval

Rádi pro děti ve vaší firmě uspořádáme Karnevalový bál se spoustou tance a tanečních soutěží. Karneval nejčastěji moderují klauni, avšak možno tuto funkci předat i jiným pohádkovým postavám.

Dětský den

Pokud pro pořádání dětského dne využijete objekt mimo město, ideálně v přírodě, u lesa, můžeme dětem připravit bohatý program v terénu – výpravu za pokladem, dobrodružné hry apod. V případě, že je omezenější prostor, můžeme zařadit například olympiádu, zábavný jarmark, karneval, drobné hry a soutěže „na hřiště“, malování na obličej, výlet apod. Záleží na Vašich představách.

Výlety, příměstské a pobytové firemní tábory

Můžeme pro Vás zorganizovat tábor pro děti Vašich zaměstnanců, což bývá jeden z druhů zaměstnaneckých benefitů. Zaměření příměstského tábora je variabilní, záleží na věku a počtu dětí, a také na Vašich požadavcích. Pobytový tábor můžeme připravit při včasné domluvě v pevné budově, v chatkách i stanech. Tábor je vždy na určité téma a děti v jeho průběhu vtaženi do celotáborové hry, v jejímž duchu se nesou i hry dílčí. Nechybí výlet, zpívání u ohně, běhání v lese, výtvarná činnost a podobně.

Teamspirit

Pod tímto názvem se skrývají akce, které mají posílit „týmového ducha“. Jde o společný zážitek lidí vaší firmy, kteří se třeba v rámci pracovního procesu příliš často nepotkávají nebo kteří se neznají jinak než v pracovním prostředí. Teamspirit nabízí možnost relaxu a zábavy, ale také společných intenzivních zážitků. Dojde k prohloubení vztahů mezi zaměstnanci a k posílení týmové identity. Mohou zde být dle přání klienta zařazeny aktivity zábavné, sloužící pouze pro uvolnění a relax, ale také aktivity cíleně zaměřené například na posílení spolupráce nebo zlepšení komunikace ve skupině.

Napište nám!