Ve ŠPUNTÍKU působí na pozici programového instruktora na táborech, rodinkových pobytech a na školách v přírodě. Sama už některé tyto akce i vede. Na táborech pracuje již několik let jako oddílová vedoucí a na svém kontě má i spoluautorství několika celotáborových her.

Mimo CK ŠPUNTÍK soukromě vyučuje angličtinu děti od 7 do 15 let, učila angličtinu v MŠ, učí základy hry na kytaru, hlídá děti, připravovala děti na vstup do 1. třídy ZŠ.

Koníčky a záliby:  cestování, CK ŠPUNTÍK, herectví, turistika, fotografování, fitness, zpěv, hra na kytaru

Má titul Mgr. v oboru andragogika a úspěšně absolvovaný kurz lektorských dovedností.

V současnosti pokračuje ve studiu andragogiky na Ústavu pedagogických věd FF MU, pracuje v kulturním servisu CK ŠPUNTÍK a soukromě učí angličtinu.

 
Vyhledávání
Google+

Facebook