Pohádkové programy na školy v přírodě pro mateřské školy

Nabízíme programy:

 • Týden mezi trpaslíky
 • Z pohádky do pohádky
 • Na voňavé louce
 • Jak zachránit princeznu
 • Týden s Večerníčkem
 • Čarodějná škola kouzelníka Čáryfuka

Program probíhá v 1,5 – 2 hodinových blocích dopoledne a odpoledne, den zakončujeme Kašpárníčkem – pohádky, zpívání s kytarou, cvičení, hry…

Cena programu zahrnuje kompletní program včetně diplomů a drobných odměn a cen pro děti. Je stanovena vždy individuálně a závisí na počtu dětí, ceně a vzdálenosti ubytování, délce pobytu…

Programy na školy v přírodě pro první stupeň základní školy

Nabízíme programy:

 • Jak zachránit princeznu (1. třída)
 • Čarodějná škola kouzelníka Čáryfuka (1. a 2. třída)
 • Ostrov pokladů – 2. a 3. třída
 • Meridion – v zajetí her – od 3. třídy
 • Strašidelný labyrint – 3. a 4. třída
 • Rok na vsi – 4. a 5. třída
 • Putování se strojem času – 4. a 5. třída

Program probíhá v jednom odpoledním bloku 3-4 hodiny a večer cca 1 hodinu. Je sestaven z různých her a činností venku i uvnitř se zaměřením na zdravou soutěživost, tvůrčí činnost, osvojení si základních znalostí a dovedností pro pobyt v přírodě a nechybí ani zařazení sportovních aktivit. Snažíme se prostřednictvím společných zážitků nastavit ve třídě bezpečné a vstřícné prostředí, učíme děti vzájemné komunikaci, spolupráci a respektu. Pedagogové na pobytu působí nejen jako dozor, ale snažíme se i o jejich aktivní zapojení do programu, aby měli možnost poznat třídu i z jiného pohledu, než nabízí školní prostředí.

Programová náplň školních výletů pro 2. stupeň základních škol a středních škol

Zážitkové, strategické a dramatické hry v terénu i uvnitř zaměřené na seznámení a spolupráci v kolektivu. Využíváme bohatých zkušeností z táborů a akcí pro děti a mládež ve věku od 7 až do 20 let.

Cena je vždy stanovována individuálně podle délky akce, počtu účastníků, požadavků na náročnost a délku programu.

Adaptační kurzy

Hlavním cílem adaptačních pobytů je nastavení přátelského a bezpečného prostředí v nově vznikajícím školním kolektivu. Idea našich adaptačních kurzů stojí na dvou hlavních pilířích:

 1. Prostřednictvím programu, zaměřeného na spolupráci, komunikaci a společný prožitek, se snažíme prohloubit vzájemné vztahy mezi dětmi ve třídě.
 2. Zapojením třídního učitele do programu (v míře, kterou si předem dohodneme) posilujeme vztah mezi učitelem a třídou. Zároveň tím učiteli umožňujeme poznat žáky v mimoškolním prostředí, podílet se na nastavení pravidel a klimatu třídy, a identifikovat silné a slabé stránky kolektivu i jednotlivců.

Kurz lze upravit a nabídnout i stávajícím třídním kolektivům, které chtějí absolvovat společný zážitkový pobyt v přírodě.

Napište nám!